خدمات پس از فروش، علاوه بر اینکه ضامن اعتبار محصول تولیدی و جلب رضایت مشتریان بوده، بلکه ابزار مناسب برای رقابت در بازار محسوب می گردد. واحد خدمات پس از فروش شرکت الکتریک خودرو خاورمیانه با استفاده از تجهیزات تخصصی و نیروهای متخصص، اقدام به ارائه خدمات به مشتریان سیستمهای صوتی تصویری خود می نماید.

فلوچارت ذیل، فرایندهای واحد خدمات پس از فروش را نشان می دهد.