شرکت الکتریک خودرو خاورمیانه جهت تولید محصولات خود از قابلیت ها و توانمندی های موجود در داخل کشور بهره برده و بخش قابل توجهی از ملزومات مورد نیاز خود را از این طریق تامین می نماید.

از تولید کنندگان و صاحبان مشاغل مرتبط دعوت می شود که در صورت تمایل با درج اطلاعات مورد نظر در فرم زیر آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نموده تا پس از طی مراحل ارزیابی زمینه همکاری فیمابین فراهم گردد.

فرم ثبت اطلاعات تامین کنندگان متقاضی همکاری
png, gif, jpg, word, xls, ppt, pdf, mp4